Przeprowadzone wiele wycen rezerw na świadczenia pracownicze (zarówno fundowanych planów emerytalnych popartych aktywami jak i niefundowanych świadczeń płatnych jednorazowo takich jak odprawy emerytalno-rentowe, plany jubileuszowe itp.).

Autorsko opracowany system do przeprowadzania odpowiednich kalkulacji rezerw na świadczenia pracownicze.

Obowiązek tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze wynika z art. 39 Ustawy o Rachunkowości.

W zależności od potrzeb klientów, przygotowuję raporty w reżimach:

  • Krajowego Standardu Rachunkowości (KSR 6),
  • Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IAS 19) oraz
  • Standardów Rachunkowości innych krajów takich jak Wielka Brytania, Niemcy, Serbia, US GAAP.

Raporty dostępne są w językach polskim i/lub angielskim.

W celu otrzymania oferty zapraszam do kontaktu.