Oferuję wsparcie aktuarialne z zakresu świadczeń pracowniczych i planów emerytalnych przy audytach.

Współpraca z biegłymi rewidentami i audytorami.

Zapraszam do kontaktu.